Learning BLog

ကြၽန္ေတာ္ ဒီဘေလာ့ကိုဆြဲဘို႔ အခိ်န္ေတာ္ေတာ္ ေလးယူခဲ့ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆို ေတာ့ ဒီဘေလာ့နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သင္တန္း ေတြ ဘာေတြ ကြၽန္ေတာ္ မတက္ဘူးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အင္တာနက္ကိုေတာ့ မၾကာခဏ အသံုးျပဳတတ္ အတြက္ ဒီဘေလာ့ေတြကို အျမဲျမင္ဘူးခဲ့ပါတယ္။ စိတ္လည္း၀င္စားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္မသံုးျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ အခုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ online friends တေယာက္ကေန http://nyilynnseck.blogspot.com/ ဆိုတဲ့ ဘေလာ့ တင္သူတစ္ေယာက္ လိပ္စာကို ကြၽန္ေတာ္ရခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္း အေျပာရဆိုရင္ အင္တာနက္ ဘေလာ့ တစ္ခုနဲ႔ပတ္ သက္လာရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဆရာတစ္ဆူလို႔ ေျပာခံရတဲ့လူလို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ တကယ္ လည္းသူ႔ ဘေလာ့ကို၀င္ ေရာက္ၾကည့္ၾကည့္ရႈမိရင္ သူလုပ္ေဆာင္ထား တာေတြကိုေတြ႕ရမွာပါ။ တကယ္ကို ေျပာင္ေျမာက္ ပါတယ္။ ေလးစားမိပါ တယ္ဗ်ာ။အခု ကြၽန္ေတာ္လုပ္ေဆာင္ ထားတာေတြ အကုန္လံုး ဟာလည္း သူဘေလာ့ရဲ႕ အညြန္း၊ သူ႔ဥပမာေပး ထားတဲ့အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ မျမင္ရတဲ့ ဆရာေပါ့။0 မွတ္ခ်က္ေပးသြားတယ္: