“အိမ္မက္မွ သစ္ရြက္နဲ႔ အခ်စ္”

သစ္ရြက္ေတြ ေလေျပ နဲ႔ေၾကြ
ေျမေပၚ ျပဳတ္က် မိုးအထက္မွ
ေျမေပၚသို႔ခ
အစိမ္း ေရာင္လြင့္ အ၀ါရင့္

အခ်စ္ ေသြးသား
ငါ့ႏွလံုး သားအား ကူးလူး ယွက္သြား
မင္းအခ်စ္ ေတြ တက္မက္ ဖိတ္ေလ
မင္းရဲ႕အနား တစ္ေကာက္ ေကာက္ ေျခလွမ္းမ်ား
ငါ့အခ်စ္ အတြက္ တန္ျပန္မႈက မထြက္
ဘယ္ေသာ အခါ ေသမွသာ .....

အခ်စ္နဲ႔ သစ္ရြက္
ထာ၀ရ တည္ျမဲ အိမ္မက္ထဲ
ရြက္သစ္ ေတြနဲ႔ ေ၀ဆာခဲ့
အခ်စ္ေတြ ရင္မွာ တစ္သက္ ဒဏ္ရာ
ႏုသစ္ ဆဲပါ .........written by kks

0 မွတ္ခ်က္ေပးသြားတယ္: