ဘ၀တစ္ခု The Life


ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ေတြ လူသား တစ္ေယာက္ ဒါမဟုတ္ သက္ရွိ ေလာက ထဲကို ေရာက္လာၿပီ ဆိုတာနဲ႔ ဘ၀ တစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ ၾကရ မယ္လို႔ ထင္တယ္။ သူေမြးဖြား လာတဲ့ အတန္းစား အလႊာ တစ္ခုမွာ ရွိႏွင့္ေနၿပီ ျဖစ္တဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈ ေတြကို သူအေနနဲ႔ ရင္ဆိုင္ ေတြ႕ၾကံဳရ မယ္ထင္ ပါတယ္။ ဘာသာစကား အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္မႈ အမိ်ဳးမ်ိဳး၊ အတန္းအစား အလႊာအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ ၾကားမွာ ေမြးဖြားလာ ၾကတာ၊ အယူအဆ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေတြနဲ႔ပါဘဲ၊ ဘယ္သူမွလည္း ေမြးဖြားလာ ကတည္းက အတိအက် ဘယ္သူက မင္းျဖစ္မယ္၊ ဘယ္သူက ဆရာ၀န္ျဖစ္မယ္၊ ဘယ္သူက သူေတာင္းစား ျဖစ္မယ္လို႔ နဖူးမွာ စာကပ္ထားတာ မဟုတ္ေလေတာ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ရွိၾကံဳေတြ႕ ေနရဲတဲ့ ဘ၀ ဆင္းရဲ ပင္ပန္းမႈ အေထြေထြဟာ ကိုယ္ကိုတိုင္ ဖန္တီးေန သလို ျဖစ္မယ္ ထင္တယ္။ ဘယ္တတ္ ႏုိင္ပါမလဲဗ်ာ၊ ေမြးဖြားလာတဲ့ ကိုယ္ရဲ႕ အတိတ္၀ဋ္ေၾကြး ကိုဘဲ အျပစ္တင္ ရမလား၊ ရတုန္းရ ခိုက္အခ်ိန္ ေတြကို တန္ဖိုးရွိရွိ အသံုးမခ်ခဲ့ တဲ့ ေနာင္တ ေတြကိုဘဲ အျပစ္ တင္ရမလား အခု အခ်ိန္ အထိေတာ့ ေ၀ခြဲ မရပါဘဲဗ်ာ၊

ဆက္ရန္

0 မွတ္ခ်က္ေပးသြားတယ္: