အလိုရွိသည္


ေသာက္စကားမမ်ားေသာ
ႏႈတ္သီးေကာင္းလွ်ာမပါးေသာ
အတင္းအဖ်င္း မေျပာတတ္ေသာ
ထားရေန ေကၽြးရာစားေသာ
တကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းမႈရွိေသာ
တစ္လတစ္ခါ ေဆးခန္းပို႔ေပးစရာ မလိုေသာ
ကိုယ္တိုင္ေရခ်ိဳးေပးစရာ မလိုေသာ
အျပင္မွ ျပန္လာလွ်င္ ပ်ဴငွာစြာ ႀကိဳဆိုတတ္ေသာ
...
...
...
ၾကက္တူေရြး (အမ) တစ္ေကာင္
အလိုရွိသည္။
မွတ္ခ်က္
  • အဂၤလိပ္စကား ေျပာတတ္ရမည္။
  • နယ္အေ၀း ညအိပ္ညေန ခရီးထြက္ႏိုင္ရမည္။
  • လိမ္ေျပာတတ္ရမည္။
  •  http://nyilynnseck.blogspot.com

    0 မွတ္ခ်က္ေပးသြားတယ္: