ေခါင္းစဥ္မရွိ


”ေခါင္းစဥ္ မရွိ” ဆိုတဲ့ အတုိင္းဘဲဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္မွာ ဦးတည္ရာ မရွိတဲ့ လမ္းတခုကို ေလွ်ာက္ေနရ သလို အခုေရးေန႔တဲ့ ဘေလာ့ဟာလည္း ေခါင္းစဥ္မရွိပါဘူး၊ ဦးတည္ရာ မရွိဘူးဆို ကတည္း က သြားခ်င္ရာသြား လာခ်င္ရာလာ ေနခ်င္ရာေန လႊင့္ခ်င္သလိုလြင့္ အဒီလိုမ်ိဳးလည္း မဟုတ္ဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္ဆိုလိုခ်င္တာက ကၽြန္ေတာ့္ ဆိုလိုတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ေရးမယ့္ ဘေလာ့ရဲ႕ အဓိပါယ္ေတြဟာ ေခါင္းစဥ္ မရွိဘူးလို႔ ေျပာခ်င္တာပါ၊ အထိန္း အကြပ္ မရွိ၊ ပဲမရွိ၊ ဦးေဆာင္မဲ့ ေနတဲ့ ေလွႀကီး တစ္စင္းလို႔ေပါ့ဗ်ာ၊ အဲဒီ ပဲ့မရွိ၊ ထိန္းကြပ္မဲ့သူ မရွိဘူး ဆိုလို႔ လည္း အခုေခတ္ေပၚေနတဲ့ ရီမုကြန္ထိုးလို အေ၀းထိန္း ခလုတ္လည္း မပါဘူးဗ်၊ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်က္ တစ္ခ်က္ အေတြးထဲကေန ေပၚထြက္လာသလို တစ္ခ်က္ ခ်က္ ဟိုးအေ၀းကေန တိုက္ခိုက္လာတဲ့ ေလေျပ တစ္ခ်က္ တစ္ခ်က္ ေၾကာင့္လည္း ဟိုးအမည္ မသိတဲ့ ေနရာ တစ္ေနရာဆီ ကို ဦးတည္ေနေလရဲ႕၊ ဘယ္ကို ဦးတည္ရာမရွိဘူး ဆိုေပမယ့္ သူရဲ႕ အေတြးေတြ ၿငိမ္သြားတဲ့အခါ ေလၿငိမ္သြားတဲ့အခါ က်ရင္ေတာ့ ဒီ ဦးတည္ရာမရွိ၊ ေခါင္းစဥ္မရွိ ဆိုတာဟာလည္း ဒီအတိုင္း ဘဲရွိေနဦးမွာေပါ့ဗ်ာ


0 မွတ္ခ်က္ေပးသြားတယ္: