သမားရိုးက် ဘ၀


ဒီကေန႔ အတြက္ေတာ့ ဘာမွ အထူးအဆန္း မရွိပါဘူး၊ ဘေလာ့ကို သိပ္ၿပိးေတာ့ မေရးတတ္ ေသးေတာ့ ဘေလာ့ ဆရာေတြရဲ website ေတြ ဘဲေလ့လာ ျဖစ္ပါတယ္ဗ်ာ၊ ဘာလိုလိုန႔ဲ ကုန္သြားျပန္ၿပီ တစ္ရက္။

က်န္းမာၾကပါေစ
ခင္ေမာင္ၿငိမ္း

0 မွတ္ခ်က္ေပးသြားတယ္: