ခံစားခ်က္မဲ့ကဗ်ာ

ေသဆံုးသြား အပင္တစ္ပင္လား
ခ်စ္သူတစ္ေယာက္လား ...

မ်က္ႏွာမ်ား မွန္တစ္ခ်က္ အလား
သံလွ်ပ္ၾကား ေရႊသမင္ အလိုက္မွား ...

အယူအဆ ပံုစံခြက္တြင္းက်
မဟုတ္မမွန္သေကၤတ ဘယ္လိုယံုရ ...

အခ်စ္လားလို႔ မေမးနဲ႔ စကားလံုး ႏွစ္လံုးသာ သိခဲ့
က်ယ္ျပန္႔တာ ဘယ္ေလာက္ရွိ ငါလည္း မသိ နင္လည္း မသိ ...

အမွန္လို႔ ေျပာတာ အမွားလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္
ယံုၾကည္တဲ့သူ မ်ားႏုိင္တယ္ ...

မုသားပါတဲ့ကဗ်ာ တစ္ပုဒ္ သိသိႀကီးနဲ႔ ခံစား
လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားလား ဘယ္သူမွ မေမးတာမ်ား
ခံစားခ်က္ အမွား ...

ခံစားတတ္ရင္ ခံစား ခံစားခ်က္မဲ့ရင္ အၾကံသမား
ယံုၾကည္တယ္ဆို ယံုၾကည္ ေစခ်င္တာ လူလိမ္မ်ား ..........
written by kks

0 မွတ္ခ်က္ေပးသြားတယ္: