“ေလာကဓမၼတာ”

ေမတၱာေတာက္ တစ္ေခါက္ ခ်စ္ခဲ့တာ တေလ်ာက္
ငါ့ရင္မွာ တစ္ေထာက္ နားခိုတာ တစ္ေယာက္
ခ်စ္တာက တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာတာ တစ္ေမွာက္
ေတြးမရတဲ့ ကံၾကမၼာ ဆိုးလွတဲ့ သံသရာ
ျပန္ဆံုမယ္ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကံမကုန္တာကို ေစာင့္လ်က္ .....

လွည့္စားတတ္တဲ့ မာယာ စကားလံုး တို႔ေစရာ
ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့ အသဲဟာ ေဖာ့ဖေယာင္း ရဲ႕ဥပမာ
အခ်စ္မ်ားစြာ စေတးကာ အျပစ္ျခား ရာေ၀းကြာ ......

ဘုရားစာဖတ္ တဏွာယွက္
ဖိုမမွန္သမွ် ၾကံဳရမယ္ပ
အလိုႀကီး တဲ့အခ်စ္ အရနည္း တဲ့ေမတၱာ
သည္ႏွစ္ဖ်ာ ေ၀ဒနာ ေစရာ
ဘယ္သူမွ မဖန္တီးပါ မိမိအျပစ္ သာတစ္သက္သာ .....

ခ်စ္ႏုိင္ ေပမယ့္ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ မေျခြရက္
ေမတၱာ ကဆက္ သစၥာကပ်က္
မ်က္လံုး ႏွစ္လံုး အခ်စ္ ႏွစ္မ်ိဳး
ဘယ္သူ႔ကို ခ်စ္ရိုး မသိတာဆိုး .......

0 မွတ္ခ်က္ေပးသြားတယ္: