“အမည္မဲ့၊ no name”


ရပ္ေနတဲ့ နာရီတစ္လံုးရယ္
လည္ေနတဲ့ ပန္ကာရယ္
ေသေနတဲ့ ႏွလံုးသားရယ္
ရွင္သန္ေနတာ
ခႏၥာတစ္ခုပဲ ရွိတယ္ ......... ။written by KKS

0 မွတ္ခ်က္ေပးသြားတယ္: