“မျမဲျခင္း”

ဆံတစ္မွ်င္
ကၽြတ္ဖို မလြယ္သလို
မကၽြတ္ဖို လြယ္တယ္။

သံေယာစဥ္
ခ်ဥ္ေႏွာင္ဖို႔ မလြယ္သလို
မခ်ဥ္ေႏွာင္ဖို႔ လြယ္တယ္။

အခ်စ္
ေျပာဖို႔မလြယ္သလို
ခ်စ္မိဖို႔ လြယ္တယ္။

လြယ္တယ္ ခက္တယ္ သံသရာ ေကြ႕၀ယ္
ဆံုၾကံဳဖို႔ရယ္ လြယ္တယ္ ခက္တယ္။

မေရမရာ အေသအခ်ာ ရယ္လို႔
ၾကံဳကာ ဆံုကာ အဖံုဖံုပါ။

အေရာင္မိ်ဳးစံု ဘ၀ဇတ္ခံု
ေတြ႕ဆံုၾကံဳကြဲ ခ်ိန္းကာမွလြဲ
ေတြ႕ၾကတဲ့ခဏ ခ်စ္ၾကတာ မေႏွးလွ
မုန္းၾကျပန္လဲ ဓမၼတာျမဲ
ေသရမွာပဲ ဧကန္မလြဲ

အခ်ိန္ေတြသာ ျဖတ္သန္း ဘယ္ဆီေမွ်ာ္မွန္း
ေအာင္ျမင္စြာ ဆုတ္ခြာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ရႈံးမွာ ..........

0 မွတ္ခ်က္ေပးသြားတယ္: