“အဆံုးၿပီးမွ အစ”

လြင့္ေျမာေသဆံုး မသိေသာ အေမွာင္ဖံုး
၀ိဥာဥ္ တစ္ခု ရဲ႕ဆႏၵ လာရာလမ္း ေတြမ်ားလွ
ျပတင္း တစ္ခုကိုေတြ႕ အလင္းတန္း ကိုေမ့
ဘာမွန္းမသိဘဲ ခုန္ခ် ေရာက္ရာ ဘ၀ကို ငါမျမင္ရ .....

ရွင္သန္ေမြးဖြား အတိတ္ အေၾကြး ေမ့သြား
ေလာကႀကီးရဲ႕ တစ္ေနရာ က်ဥ္းေျမာင္းလွတဲ့ ကံၾကမၼာ
တစ္ေယာက္ တည္းေလွ်ာက္ အလင္းနဲ႔ အေမွာင္ေနာက္
ကုန္ဆံုးလာတဲ့ သက္တမ္း အိမ္မက္ေတြနဲ႔ ေလွ်ာက္လွမ္း
ေလာကႀကီးရဲ႕ ပံုေသနည္းတစ္ခု ေျပာလို႔မၿပီးတဲ့ စာတစ္အုပ္ .....

ၿပီးဆံုး သြားတဲ့ ကိစၥတစ္ခု မၿပီးဆံုး ေသးတာ ကိစၥႏွစ္ခု
ဆံုးၿပီးရင္ ျပန္စ စၿပီးရင္ ဆံုးၾက
လည္ေနၾကတဲ့ သံသရာ ျပန္ၾကရာမွာ တမလြန္ကိုပါ။

ရွင္သန္ေသဆံုး မေသြမွန္ ျဖစ္ရိုး
စနစ္သစ္ေတြ ယေန႔ေခတ္ အေထြေထြ
ျပဳျပင္မရ ဆံုးၿပီးမွစ ............written by kks

0 မွတ္ခ်က္ေပးသြားတယ္: