“စိတ္သြားရာ ကဗ်ာ”

ခက္ထန္ ၾကမ္းတမ္း မွတ္ဥာဏ္ အစြမ္း
ေသာက ေပြလီရႈပ္ ေလာက အညွီထုပ္
ႏွလံုးသား နဲ႔ပ်ိဳး အဆံုးမထားတဲ့ အျပံဳး
ေသြးေၾကာ နဲ႕ေလာင္း ေတြးမရတဲ့ အေၾကာင္း
စိတ္ေတြ ကမိႈင္း ကေလာင္ သြားရာၾကမ္း .....

စိတ္က တည္ၿငိမ္ လႈိင္းမထ တဲ့ေရျပင္
ျပဳစုပ်ိဳးပင္ အညြန္႔ဖူး သစ္လြင္
အႏုအလွ ပ်ိဳျမစ္ သုခုမ ပံုရိပ္
စိတ္ႏုရာ အေတြးစု ကဗ်ာ ......

စိတ္သြား ရာလိုက္ အတိတ္မွား လူမိုက္
ၾကမ္းတမ္း မ်က္ႏွာျပင္ လိႈင္းတံပိုး ေတြဆင္
အရာရာ ၿဖိဳဖ်က္ လူေတြ အျမင္မွာ ငါအမိႈက္
စိတ္သြားရာ ကဗ်ာ အခ်စ္မ်ားစြာ ရင္မွာ
သံသယ ဆန္ဆန္ ဗ်ာပါဒ ထန္
မာယာေတြ အေၾကာင္း ၾကာလာေလ အသိေျပာင္း
မီးလွ်ံ တေထာင္းေထာင္း အဆိပ္ေငြ႕ တေျမ႕ေျမ႕
အာရံုၾကမ္းတမ္း သံေယာစဥ္ အစြမ္း
အလွျမင္ကာ ေမွာင္ခိုက္ ကိုယ့္တရား ကိုယ္ဖ်က္ ...... ။written by KKS

0 မွတ္ခ်က္ေပးသြားတယ္: