“စိတ္မ်က္လံုး ပါစပ္”


စိတ္ကေတြး မ်က္လံုးေတြေငး
ပါးစပ္မွေမး မပ်က္တဲ့ အေၾကြး
တစ္သက္တာ စေတး ေတြ႕ရေျပး .....

ေနပူတဲ့ သက္ေျခာက္ပင္ အေျဖမတူဘဲ ေရွာင္ေျပးခ်င္
ကႏၱရသဲ ဘယ္ေလာက္ရွိ မလဲ ဘယ္သူသိ မလဲ
ေတြးမရတဲ့ အေဆြး ေျပးရမွာ အေ၀း
ဆက္ေနတဲ့ အစိတ္ အပိုင္းေတြ ငတ္မေျပတဲ့ တဏွာ အတြင္းေလ
ရွက္မေျပတဲ့ အေၾကာင္းတေစၦ သတ္မေသဘဲ ေစာင့္ဆိုင္းေန .....

ပူတယ္လို႔ မသိတဲ့ လူေတြရဲ႕ အၾကည့္
စူေနတဲ့ ႏႈတ္ခမ္း ၿငိဳျငင္တဲ့ စိတ္သမ္း
ျဖဴတယ္ဆိုတဲ့ အသား ႏူေနတဲ့ စိတ္ထား
ငိုေနလို႔ မဆံုးတာ အတိုဆံုး ဟာခဏပါ .....

ခန္႔မွန္းလို႔ မရတဲ့ စရိုက္ ျဖတ္သန္းသြားတဲ့ တိမ္တိုက္
အဆိပ္ပါ တဲ့စကား အခ်ိဳဆံုးလား
သံေယာစဥ္ တရား အမွန္ကို ေျပာခ်င္လား
ထိေတြ႕ ပါမ်ား ၿငီးေငြ႕စရာ ပါလား ...... ။

0 မွတ္ခ်က္ေပးသြားတယ္: