“ၿငိလာတဲ့စိတ္”


သိသာ တာၾကာ မသိမသာ ေနလာ
ခင္သာတာ ေစတနာ ဗလာမဲ့ ေ၀ဒနာ
မဆံုေသာ အၾကည့္ မေခ်ာ္ ေသာအညိွ
ေပ်ာ္တာ သာအသိ ေမွ်ာ္တာ ေတြမရွိ

ခင္တာ တစ္ဆစ္ခ်ိဳး ရင္မွာ အျဖစ္ တစ္မ်ိဳး
ေတြ႕တာ မၾကာခဏ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာ အစ
စူးရ မ်က္၀န္းတစ္စံု ယစ္မူး လွအာရုဏ္
မျမင္ေသာ မ်က္စိ မထင္ေသာ အၾကည့္
တစ္စခ်င္း နီးလား သံေယာဇဥ္ မီးမွာ

မျမင္ရတာ တစ္ေန႔ ပူေဆြးေသာက တစ္ေျမ႕ေျမ႕
ေလာင္ေနတဲ့ မီးစာ ေမွာင္ေနတဲ့ ရင္မွာ
ေရွာင္ေသြကာ မသြားပါ ေတာင္ေတြ ကာလား ပမာ
အဆိပ္ေတြ မွန္းသိ စိတ္ေတြ ကၿငိ

ဇာတ္လမ္း ေဟာင္းကမၿပီး ဇာတ္လမ္း သစ္ကိုျမည္း
မ်က္ႏွာမ်ား တာလား အေတြ႕ေၾကာင့္ မ်ားလား
မေကာင္းတာ ကိုျပစ္ ေကာင္းမယ္ ထင္တာ အသစ္
မိန္းမ မာယာ ေတြးေတာ မပူပါ
စိတ္ေတြ ေလမွာ တခ်ိန္ခ်ိန္ ၿငိကာ ...............

written by KKS

0 မွတ္ခ်က္ေပးသြားတယ္: