နိစဓူ၀ ေတြ႕ၾကံဳရေတာ့ PC ကြန္ပ်ဴတာမ်ား


ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အခု ေဆြးေႏြးခ်င္တာက လက္ရွိကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ virus ေလးေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဘာလို႔ ကၽြန္ေတာ္က virus ေလးေတြလဲလို႔ ဆိုလိုတာတာ ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္ ႀကီးတေယာက္မဟုတ္ပါဘူး၊ ဘာလို႔လဲဆိုတာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ virus ေတြဟာ အင္မတန္ေသးငယ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ ကြန္ပ်ဴတာေတြကို တိုက္ခိုက္ႏိုင္စြမ္း သိပ္မရွိလွေသးပါဘူး၊ ဒါဟာ လက္ရွိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေနအထား၊ ေတြ႕ၾကံဳရတဲ့ အေန အထားေတြ ကိုမူတည္ၿပီး ေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္၊ လက္ရွိ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ေနစဓူ၀လို႔ ၾကံဳေတြ႕ ေနရတာကေတာ့(လက္ရွိကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အြန္လိုင္း ခ်ိတ္ဆက္ မႈမရွိ) တကိုယ္ေရးသံုး ကြန္ပ်ဴတာ မ်ားဆီကေန ကြန္ပ်ဴတာဆိုင္ဘာေတြ၊ ကုမဏီေတြ၊ ရံုးေတြ၊ အစိုးရလုပ္ငန္းေတြ စသည္ျဖင့္ေပါ့၊ အားလံုးဟာ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ေတာ့ သိပ့္မရွိလွေသးပါဘူး၊ လက္ရွိၾကံဳေတြ႕ေနရတာတဲ့ ဒီအဖ်က္ ေဆာ့၀လ္ေတြဟာ ေလာေလာဆယ္ ေတာ့ တိုက္ခိုက္ႏိုင္စြမ္း မရွိလွ ေသးပါဘူးဗ်ာ (ကၽြန္ေတာ့္အထင္)၊ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကံဳေတြေနရတာ ေတြဟာ ကၽြန္ေတာတို႔ရဲ႕ တစ္ကိုယ္ ေရးသုံုး pc ဆိုတာေတြမ်ိဳးကို တိုက္ခိုက္ လာတာက အမ်ားအားျဖင့္ other device ကေန႔ ကူးစက္ ေရာက္ရွိ လာတာေတြပါဘဲ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရွိမွာ ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အင္တာနက္၊ အီးေမလ္ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳး မႈဟာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြ နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အမ်ားႀကီး ေနာက္မွာလို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္၊ အခုကၽြန္ေတာ္ရွင္းျပခ်င္တဲ့ အခ်က္နဲ႔ ဒီနည္းပညာ နာက္က်က်န္ခဲ့မႈနဲ႔ သက္ဆိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္၊ ဘာလို႔လ ဆိုေတာ့ ဒါေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အေျခခံသိ နားလည္ရမယ့္ အခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္၊ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမ်ားႀကီး ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အဖ်က္ software ေတြကေတာ့ Backdoor.SdBot, Backdoor.Hupigon, trojans ,Anti-Spyware ေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ Update မွန္မွန္ လုပ္ႏိုင္တာနဲ႔ တင္ ေခ်ဖ်က္ ႏိုင္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ ပါတယ္ဗ်ာ၊ ဒါေပမယ့္ တခုရွိတာက အျခား အမ်ားျပည္သူေတြရဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာေတြမွာ အင္တာနက္ ေတြ ခ်ိတ္ဆက္မထား ပါဘူးဆိုရင္ ေတာ့ ဒီဟာက ေမးခြန္း တခုျဖစ္သြား ႏိုင္တယ္၊ ဒါဆိုရင္ေတာ့ လြယ္လြယ္နဲ႔ဘဲ ေျပာႏိုင္တယ္ ထင္တယ္၊ Cyber cafe,Job Office ေတြကေန တစ္ဆင့္ update လုပ္ေပါ့၊ လြယ္ပါတယ္၊ အဲဒီအခါမွာ ေမးခြန္းကို ထပ္ၿပီး ေမးခ်င္စရာေတြ ရွိေန ပါတယ္၊ အခု ကၽြန္ေတာ္က update တခုယူေဆာင္ လာမယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ တစ္ကိုယ္ေရသံုး ကြန္ပ်ဴတာ မွာလည္း virus defenation ကို install လုပ္ထားမယ္၊ ဒါဆိုရင္ အဆင္ေျပၿပီေပါ့၊ အဲဒီအခါမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔က update မလုပ္ႏုိင္ေသးခင္ virus soft ေတြက update လုပ္ႏုိင္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္၊ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ေရွ႕တံုးက ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ flashy,worm win-32 ေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကြန္ပ်ဴတာ system ပိုင္းမွာ ops software တခုလို ေတာင္ တည္ရွိေနတာကို ေတြ႕ရတယ္ဗ်၊ အဲဒါကၽြန္ေတာ္တို႔ အမ်ားႀကီး (တစ္ကိုယ္ ေရသံုးကြန္ပ်ဴတာ)ေတြမွာ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ျပသာနာပါ၊ update ကလည္း မွန္မွန္မလုပ္ႏိုင္၊ other device ေတြသံုးတာက ခပ္မ်ားမ်ား ဆိုရင္ေတာ့ က်ိန္းေသၿပီေပါ့ဗ်ာ၊ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႕ သံုးခဲ့တဲ့ virus defenation ေတြစံုခဲ့ၿပီ၊ ဒါေပမယ့္ တခုရွိတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔က လိုင္စင္ယူၿပီး ေတာ့မသံုးႏုိင္ ဘူးေပါ့ဗ်ာ၊ အဲဒီေတာ့ ျပည္ျပည္စံုစံု မကာကြယ္ ေပးႏုိင္ဘူး ထင္ပါရဲ႕ဗ်ာ၊ ဒီမွာက အားလံုး copy ေတြႀကီးဘဲေလ၊ ဒါနဲ႔ဘဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲ႕ hardisk ေတြ external ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ သက္တမ္း ျပည့္ေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ၾကဘူးေလ၊ အထူးသျဖင့္ အခု သိပ္ေခတ္ စားလာၾကတဲ့ mp3,mp4,ipod,camera ေတြမွာ လည္း သူ႔နည္းသူ႔ဖံုနဲ႔ ဘဲ ေစာေစာပ်က္ၾက ေလရဲ႕ဗ်ာဟူ သတည္း။

0 မွတ္ခ်က္ေပးသြားတယ္: