“ကိုုးကြယ္ၾကတဲ့ အယူအဆမ်ား”

ေျခာက္ခမ္း သြားတဲ့ အေတြးမ်ားနဲ႔
ေယာင္းရမ္း ဖ်ားတဲ့ အေဆြးမ်ား
ေပ်ာက္ဆံုး သြားတဲ့ အမွန္ တရားဟာ
အယူအဆ ေတြေၾကာင့္လား ?

ေျပာခဲ့ၾကတဲ့ ေရွးကစကား
မွန္လားမွားလား မကြဲျပား
လိုက္နာတဲ့ လူအရႈးလား
တစ္ခါ တရံ အေသ သတ္သြား .....

ဘုရားတ နတ္မ
နတ္ကေတာ္ ေတြကၾက
အရက္ေသာက္ တဲ့နတ္ ကိုႀကီးေက်ာ္တဲ့
လူျဖစ္စဥ္ထဲ မွားမွာပဲ
ဘဲဥကစား မႏွဲေလးလား
ကမၻာေက်ာ္ အဆိုေတာ္ ေတြၾကား ......

ျပင္းထန္တဲ့ က်င့္စဥ္ ေတြက်င့္
သတင္းမမွန္တဲ့ အတင္း ေတြႏွင္
အစာ ကိုငတ္ ေရကိုဖ်က္
ဘာမွန္း မသိခင္ အသက္ထြက္ ...... ။written by kks

1 မွတ္ခ်က္ေပးသြားတယ္:

May Burma said...
January 16, 2008 at 10:21 PM

ကိုုႀကီးေက်ာ္တိုု ့မမႏွဲတိုု ့ကိုုးကြယ္လိုု ့
ကၾကေပ်ာ္ေနၾကတဲ့လူေတြကိုု
ဒီမိုုကေရစီ အပူေတြေပးလိုု ့
လမ္းမထြက္လိုု ့အသက္စေတးခိုုင္းလိုု ့ရမလား
ေနၾကပါေစ ေအးေအးေဆးေဆး

လက္ဝဲသမားေတြကလဲ
ကိုုးကြယ္ေနတဲ ့အယူအဆမွားေနၾကသလား
အေနာက္ႏိုု္င္ငံမွာေတာင္ စစ္စစ္မရႏိုုင္တဲ့
ဒီမိုုလစ္ စဥ္းစားၾကရန္ ေရးေပးတာပါ

ဘယ္ဘက္ကမွမပါပါ။
တိုုင္းျပည္အတြက္ပါ။