"မရႏိုင္မွန္း.....ခ်စ္တယ္"

ငါမင္းကိုခ်စ္တယ္
ရူးသြပ္သြားပေစ အမွန္တကယ္
ကာလခရီးၾကား၀ယ္
တစ္သက္တာ မကခ်စ္တယ္ ...
တုန္႔ျပန္မႈေတြ အထီးက်န္ပေစ
လူေတြဟားတိုက္ ငါဂရုမစိုက္
မင္းကိုခ်စ္တာပဲ ငါသိလိုက္ ...
ဟိုးအေ၀းက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
တစ္စစီလႊင့္ပ်က္
အခ်စ္ကိုလည္း ငါမပိုင္
အရႈံးဟာ တန္ျပန္ ...
မင္းအခ်စ္ေတြ ဘယ္လႊင့္လႊင့္
ငါ့အခ်စ္က မင္းအတြက္ အသင့္....

ငါ့အခ်စ္ဟာ.....
      "မဆံုးႏုိင္တဲ့ ပင္လယ္ျပင္လို မ်က္စိတစ္ဆံုးကို လက္တစ္ကမ္း မ်ိဳးမရဘဲ ထာ၀ရ လွည့္ပတ္စီးဆင္းၿပီး အသက္၀င္ေနဦးမွာပါ။"

0 မွတ္ခ်က္ေပးသြားတယ္: